Sociale huisvesting

Hoe gebeurt de toewijzing van een sociale huurwoning?

Er wordt achtereenvolgens rekening gehouden met volgende criteria:

 1. De passende bezetting van een woning, rekening houdend met het aantal personen en de fysieke toestand van deze personen.
  vb. een huurwoning met 3 slaapkamers kan niet worden toegewezen aan een alleenstaande zonder kinderen
 2. Kandidaat-huurders die zich kunnen beroepen op een absolute voorrangsregel.
  vb. iemand heeft absolute voorrang wanneer men in een woning woont die onbewoonbaar werd verklaard of die het voorwerp is van een onteigeningsbesluit
 3. De optionele voorrangsregels (behoudens voor sociale verhuurkantoren, die met een puntensysteem werken):
  • kandidaat-huurders die sinds hun geboorte wonen in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is of kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, wonen of gewoond hebben
  • personen die in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing min. 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is
  • personen die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing min. 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn van Asse / Dilbeek / Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise / Opwijk
 4. De chronologische volgorde van inschrijvingen in het inschrijvingenregister

Voor meer informatie over de toewijzing van sociale huurwoningen kan je terecht bij de sociale huisvestingsmaatschappij of bij de woonconsulent. 

Sociale huurwoningen

Sociaal Huisvestingsmaatschappij Providentia

Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse

Tel. 02 452 72 43

info@providentia.be

www.providentia.be

 

Sociaal Verhuurkantoor Webra

Brusselsesteenweg 191

1730 Asse

Tel. 02 451 24 90

 

Inschrijvingsvoorwaarden zie website: www.vmsw.be

Sociale koopwoningen

Sociaal Huisvestingsmaatschappij Providentia

Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse

Tel. 02 454 18 66

info@providentia.be

www.providentia.be

 

Inschrijvingsvoorwaarden zie website: www.vmsw.be

 • print
 • pdf

Contact

Diensten

Woonloket
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 46
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.be

Contactpersoon

Haverals Inneke
T 052 36 51 46
Contacteer mij