Informatie

Vlaanderen telt vandaag meer dan een miljoen vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor anderen via hun sportclub, het OCMW, een toneelgroep, de milieuvereniging of het jeugdhuis… Het vrijwilligerswerk kent vele grote en kleine organisaties. Dit betekent dat naar schatting zowat 1 op 5 Opwijkenaren zich belangeloos inzet. Ze zijn kosteloos maar onbetaalbaar.  Niet iedereen die iets doet voor iemand anders is daarom automatisch vrijwilliger. Volgens definitie bestaat het vrijwilligerswerk uit het verrichten van activiteiten in georganiseerd verband, onverplicht en onbezoldigd en dit ten behoeve van anderen of de samenleving. Zo wordt elke vorm van vergoede vrijwillige inzet uitgesloten uit de definitie van het vrijwilligerswerk.

 

Wie mag vrijwilligerswerk doen?

Volgens de wet op het Vrijwilligerswerk mag iedereen ouder dan 15 jaar vrijwilligerswerk verrichten. Maar sommigen dienen eerst bepaalde instellingen te verwittigen of toestemming te krijgen voor ze als vrijwilliger aan de slag kunnen.

 

  • Gepensioneerden (zelfstandigen en werknemers): moeten nergens aangeven of melden dat zij een vrijwillig engagement opnemen.
  • Uitkeringsgerechtigde werklozen (volledig, tijdelijk, deeltijds met inkomensgarantie en in het "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag" alias het vroegere brugpensioen.Het is niet van toepassing voor werknemers met een Activa-plan (activeringsuitkering), tijdskrediet of loopbaanonderbreking: het verrichten van vrijwilligerswerk moet vooraf aangegeven worden bij de RVA.
  • Arbeidsongeschikten/invaliden: moeten de schriftelijke toestemming krijgen van de adviserende geneesheer van hun ziekenfonds.
  • Personen met een vreemde nationaliteit: op dit ogenblik mogen enkel vreemdelingen van binnen de Europese Unie en/of “gelijkgestelde vreemdelingen” vrijwilligerswerk verrichten. Het bezitten van een arbeiderskaart volstaat niet! Mensen zonder papieren en asielzoekers komen niet in aanmerking als vrijwilliger.
  • Leefloners: mogen vrijwilligerswerk verrichten, maar moeten hun dossierbeheerder hiervan op de hoogte stellen.

 

Vergoeding voor het vrijwilligerswerk

Een essentieel kenmerk van vrijwilligerswerk is dat het onbezoldigd is. Een vrijwilliger mag nooit voor de prestaties worden vergoed. Een vrijwilliger mag wel een onkostenvergoeding ontvangen. Die dient niet om de geleverde prestaties te vergoeden, maar om te vermijden dat je geld in het engagement moet steken.

 

Verzekeringen

Vrijwilligerswerk is niet zonder risico voor de vrijwilligers. Tijdens de uitvoering van een activiteit kan de vrijwilliger immers zelf schade lijden of hij kan schade veroorzaken waarvoor hij verantwoordelijk worden gesteld. De Vrijwilligerswet heeft belangrijke vernieuwingen ingevoerd inzake de aansprakelijkheid van de vrijwilliger. Verenigingen, vzw's en lokale afdelingen van koepels kunnen voor een gratis verzekering vrijwilligerswerk terecht bij de provincie Vlaams-Brabant. Deze verzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden), lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand van vrijwilligers.

 

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/vrijwilligerswerk

 

Bron

www.vrijwilligerswerk.be

 

 

 

 

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Vrijwilligerscentrale
Kloosterstraat 10
1745 Opwijk

T 0800 113 41
F 052 36 95 19
Contacteer ons

Contactpersonen


Lauwers Karen
T 052 36 90 17@@
Contacteer mij